Ouders

De Ouders

 

U vertrouwt voor een groot deel van de dag uw kind toe aan de zorg van de basisschool AsSoeffah.

Vanaf dat moment deelt u de verantwoordelijkheid met de leerkrachten van de school.

Het team van de As-Soeffah is zich daar terdege van bewust. Vandaar dat wij een open houding

naar u als ouder innemen.

Samen verantwoordelijk betekent voor ons dat u nooit voor een dichte deur zult komen te staan

en de leerkrachten bereid zult vinden voor een goed gesprek.

De betrokkenheid van de ouders bij de school vinden wij heel belangrijk

Ouderbijeenkomsten

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt u uitgenodigd voor een algemene ouderbijeenkomst op school. Op deze bijeenkomst geven wij informatie over de gang van zaken gedurende het schooljaar. Op groepsniveau organiseren de leerkrachten bijeenkomsten om de ouders informatie te geven over de leerstof en lesprogramma van het jaar en wat wij van de ouders verwachten.

 

Spelinloop

Een van de onderdelen uit de methode Piramide is de spelinloop. Tijdens de spelinloop maken ouders samen met de kleuter een opdracht die is klaargelegd door de leerkracht. Deze opdracht kan een werkblad zijn of een puzzel of ander ontwikkelingsmateriaal. Voor de kleuters is dit ergbelangrijk, ze ervaren de betrokkenheid van hun ouder en kunnen ook andere gemaakte opdrachten laten zien. Daarnaast is het voor ouders ook van belang om te zien wat uw kind al kan en gaat leren.

 

De spelinloop is elke ochtend van 08.45 uur tot 09.00 uur in groep 1 en 2.

In de groepen 3 zijn ouders welkom om te lezen met hun kind tot 09.00 u. tot de herfstvakantie

Positief opvoeden en As-Soeffahschool

Ook ouders betrekken we bij bij het positief opvoeden van hun kinderen.

Onze ouderkindadviseur, mw. Rinia, verzorgt een Triple P cursus met ouders in de Brede school.

 

Wat is Triple-P?

De naam 'Triple P' staat voor Positief Pedagogisch Programma. Dit programma is gebaseerd op

de vijf basisprincipes van positief opvoeden:

 

  • kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden,
  • kinderen laten leren door positieve ondersteuning,
  • een aansprekende discipline hanteren,
  • realistische verwachtingen hebben,
  • goed voor jezelf zorgen

 

Voor meer informatie ;

klik op het plaatje hiernaast >>>>>>>>>>>>