Adressen

 

ABC (Advies en Begeleidings Centrum voor het onderwijs)

Baarsjesweg 224, 1058 AA AMSTERDAM, Tel. 020-7990010

 

Ouder Kind Adviseur:

Mw. Rinia Hok A Hin

telefoonnummer 06-33321897

Schoolgezondheidszorg GGD, schoolarts

Dr. S. van Bronckhorst / dr. M. Stuart

Bijlmerdreef 1005 C, 1103 TW Amsterdam

Tel. 020- 5555472

Schooltandarts

Dhr. De Boer, Tel. 020-6978824

(Bij pijnklachten tel. 020-6166332)

Naschoolse opvang De Blokkenhut

Tel: 020-4530292

 

Peuterspeelzaal Swazoom

Tel: 020-5696867

Speciaal Onderwijs

Prof. Dr. J.J. Dumont : 020- 3421919

Prof. Dr. I.C. van Houte: 020- 6974506

Inspecteur van het Basisonderwijs

Algemeen informatienummer: 0800- 8051

Vertrouwensinspecteur: 0900- 1113111

www.onderwijsinspectie.nl

info@owinsp.nl

Leerplicht-ambtenaar

mevrouw Tessa Faas: 020-2525379

Anton de Komplein 150, 1100 AL Amsterdam

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Amsterdam Diemen Maassluisstraat 2 III,

1062 GD Amsterdam

020-7237100

 

 

Adressen