Klachtenregeling

Klachtenregeling

 

Een klacht over een school in het basisonderwijs, dient u eerst in bij de leerkracht van uw

kind, of bij de interne begeleider. Volstaat het niet, dan dient u de klacht in bij de directie.

U kunt ook terecht bij het bestuur of de landelijke klachtencommissie.

 

Klachtencommissie school

 

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de

klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet

binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het

schoolbestuur maatregelen nemen. Het advies van de klachtencommissie is niet bindend.

 

Het adres en telefoonnummer van de Klachtencommissie Islamitische basisscholen:

Postbus 85191 3508 AD Utrecht 0302809590

Klachten