Klachten

Op school kunnen problemen ontstaan met ouders, leerlingen en personeelsleden. Een klacht over een school in het basisonderwijs, dient u eerst in bij de leerkracht van uw kind. Volstaat het niet, dan kunt u in gesprek met de bouwcoordinator. Mocht dat niet leiden tot een bevredigend resultaat, dan kunt u de locatieleider benaderen. Als u er met de locatieleider niet uitkomt, kun u de directeur-bestuurder spreken.

 

Indien ook dat vervolgens niet leidt tot het wegnemen van de klacht, dan kan de ouder/verzorger de klacht voorleggen aan de (landelijke) klachtencommissie, waarbij het bestuur van onze stichting is aangesloten.

 

Klachten kunnen onder andere worden ingediend over:

  • communicatie
  • veiligheid op school, bijvoorbeeld pesten
  • begeleiding en andere onderwijskundige zaken
  • sancties tegen leerlingen
  • ongewenste intimiteiten
  • discriminatie

 

Het adres van de klachtencommissie waar ouders terecht kunnen, luidt:

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

info@onderwijsgeschillen.nl

Of maak gebruik van het klachtformulier op de website https://onderwijsgeschillen.nl/content/klachtindienen

 

Commissieleden

  • mr. F. Arslan, voorzitter
  • drs. T. Bouhkim, vicevoorzitter
  • mr. A. Alam-Khan, lid
  • mr. P.H.M. Kanters, lid

 

Het Reglement Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs is te vinden via onderstaande link: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-islamitisch-onderwijs/reglement