Privvacy-statement

In dit document staat beschreven hoe we omgaan met privacy op school.