Bestuursverslag


In een bestuursverslag legt het bestuur verantwoording af over het beleid dat in het betreffende jaar is gevoerd. Het bevat een profiel van de organisatie, een visie van het bestuur en cijfers die betrekking hebben op de organisatie.


Het financiële deel van een bestuursverslag noem je de ‘jaarrekening’. Bij deze de verslagen inclusief de accountantsverklaringen van de afgelopen jaren.Bestuursverslag 2021


Accountantsverslag 2021


Bestuursverslag 2020


Accountantsverklaring 2020


Bestuursverslag 2019


Accountantsverklaring 2019


Voor meer informatie, zie www.stichtingiqra.nl