Tegengaan van pestgedrag

De As-Soeffahschool gaat pesten tegen. Elke vorm van dit afgekeurde verschijnsel tussen kinderen (maar ook volwassenen) is voor ons onacceptabel. Om de aanpak van pesten effectief ter hand te nemen als er een incident zich voordoet, hebben wij een Pestprotocol gemaakt. In het Pestprotocol staat onze visie t.a.v. pestgedrag en de wijze waarop wij omgaan met het verschijnsel pesten als dat zich voordoet tussen kinderen. Als het om ouders gaat, verwijzen wij naar gedragsregels voor ouders. Het pestprotocol is te vinden op www.as-soeffah.nl

 

Plagen of pesten?

Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen kun je zo aangeven: 

Plagen

Pesten

Gelijkwaardigheid

Machtsverschil

Wisselend "slachtofferschap"

Hetzelfde slachtoffer

Humoristisch

Kwetsend

Af en toe

Vaak/voortdurend

De definitie van pesten op school luidt als volgt:

“Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een leerling of een groep leerlingen van één of meer klasgenoten, die niet (meer) in staat zijn zichzelf te verdedigen.” 

 

Met deze definitie is het verschil tussen plagen en pesten duidelijk aangegeven. Bij plagen is er sprake van incidenten. Pesten echter gebeurt systematisch: een aantal keren per week, een keer per week of regelmatig.

 

Pesten op school

Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.