Uw kind aanmelden

De As-Soeffah is toegankelijk voor alle kinderen, van wie de ouders/verzorgers de normen en waarden van een islamitische opvoeding belangrijk vinden. U kunt uw kind aanmelden via de administratie van de As-Soeffah. U krijgt dan een gesprek met de directie. U krijgt informatie over de school, u kunt dan vragen stellen en u krijgt dan van ons een rondleiding in sha Allah

Voorschool

Het is verstandig om uw kind tijdig aan te melden voor de voorschool van As-Soeffah. U kunt meer informatie krijgen over de voorschool bij de administratie. We werken zowel op de voorschool als in de groepen 1 en 2 met de methode Piramide. Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. Het doel van Piramide is om een basis te leggen voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.

Wennen op school

De stap naar de basisschool; het ene kind is er hard aan toe, het andere kind ziet er nog huizenhoog tegen op.

 

Met het starten op de basisschool komen er veel nieuwe dingen en indrukken op een kind af. Uw kind moet er allereerst aan wennen vijf dagen in de week bij de ouders vandaan te zijn.

 

Op school krijgt uw kind ook voor het eerst te maken met een sterk gestructureerde dagindeling. De verwachtingen die er aan een kind gesteld worden, komen ook hoger te liggen.

 

Ter voorbereiding op het starten op school is het goed hier al wat met uw kind over te praten. Het kan helpen de school alvast een keer samen te gaan bekijken van buiten, alvast een keer naar school te lopen/ fietsen en wat te praten over wat er gebeurt op school.

 

De As-Soeffah biedt aan uw kind de mogelijkheid om te komen wennen op school. Hij of zij mag dan al voor de 4e verjaardag twee dagdelen langskomen in groep 1. Uw kind leert zo alvast de juf en de klasgenootjes kennen en ziet hoe het eraan toegaat in de klas. De wendagen bereiden uw kind mentaal voor op de eerste echte schooldagen. U krijgt ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt een oproep hiervoor