Methoden

In onderstaand overzicht is te zien welke methoden en programma’s worden gebruikt bij de diverse vak- en ontwikkelingsgebieden.

Vak- en ontwikkelgebied

Methode/Programma

Gebruik in de groepen

Taal

Piramide

Voorschool, 1 en 2

Taal in beeld

4 t/m 8

Gynzy

1 en 2


Bouw!

2 en 3

Technisch lezen

Veilig leren lezen KIM

3

Estafette

4 t/m 8

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip Zilver

4 t/m 8

Spelling

Spelling in beeld

4 t/m 8

Woordenschat

Woordmuur in de klas

3 t/m 8

Logo3000

1 en 2

Schrijven

Pennenstreken 2

3 t/m 8

Rekenen

Wereld in Getallen

1 t/m 8

Wereldoriëntatie

De Tijdzaken

3 en 4


Wijzer Door

5 t/m 8

Verkeer

Let's go

1 t/m 8

Lichamelijk oefening

Voorschool en 1 t/m 8

Engels

Take it Easy

5 t/m 8

Islamitisch godsdienstonderwijs

Al Amana

Voorschool en 1 t/m 8

Sociale veiligheid

Hart en ziel

3 t/m 8

KIJK!

Voorschool, 1 en 2

Studievaardigheden

Blits

5 t/m 8

Sociaal-emotionele vorming en Burgerschap

De vreedzame school

3 t/m 8


Spiegelbeeld

1 en 2


Samsam

4 t/m 8