Vertrouwenspersoon

Juf Faziela is bij ons op school de interne vertrouwenspersoon. Bij haar kunnen leerlingen, ouders en medewerkers terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken.