Activiteiten op school

Sportdag

Elk jaar wordt er een sportdag georganiseerd. De onderbouwgroepen doen een spelletjescircuit en de bovenbouwgroepen doen een sport- en spelcircuit. Behalve teamleden kunnen ook ouders/verzorgers meehelpen bij de activiteiten. Indien u interesse heeft, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Koningsspelen

De Koningsspelen is een jaarlijks terugkerend sportevenement. De Koningsspelen heeft als doelstelling de leerlingen (en de ouders) er bewust van te maken dat gezond ontbijten en regelmatig bewegen voorwaarden zijn voor een gezonde ontwikkeling.

Bibliotheekbezoeken

Alle groepen nemen deel aan lessen die vanuit de openbare bibliotheek worden georganiseerd. Ook vindt er regelmatig een bibliotheekbezoek om leesboeken te lenen voor in de klas.

Cultuureducatie

Leerlingen uit alle groepen gaan minimaal één keer per jaar naar een museum of culturele instelling in Amsterdam en omstreken. Ze worden hier door middel van een lesbrief in de klas op voorbereid en ze krijgen ter plekke een les aangeboden door een vakleerkracht.


Alle groepen zullen één keer per jaar een theatervoorstelling bezoeken. Theaterbezoeken vallen onder kunstzinnige oriëntatie. Middels een lesbrief worden de leerlingen op de theatervoorstelling voorbereid.

Technieklessen

Alle groepen krijgen bij ons op school technieklessen. Brede ontwikkeling, daar draait het om in het onderwijs. Techniek levert daar een mooie bijdrage aan. Een harmonische ontwikkeling richt zich niet alleen op kennis overdragen, maar ook op onderzoeken en ontdekken. Niet alleen verbaal en abstract leren, maar ook praktisch en concreet leren.

De redenen waarom wij onze leerlingen technieklessen geven, zijn:

  • Kinderen groeien op in een wereld vol techniek.
  • Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen.
  • Techniek is bij uitstek geschikt om een rijke leeromgeving in te richten.
  • Door vroeg kennis te laten maken kan het negatieve imago van techniek een positieve wending krijgen.

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf op bezoek. Op de jaaragenda staat wanneer dit zal plaatsvinden. Het fotograferen geschiedt geheel vrijblijvend, er is dus geen enkele koopverplichting.


De school krijgt van de fotograaf van elk kind een pasfoto, die we gebruiken voor het dossier van de leerlingen.

Schoolzwemmen

Een verplicht onderdeel in het lesprogramma zijn de zwemlessen van de leerlingen van de groep 5. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen onze school verlaten met een zwemdiploma.

Gymlessen

De leerlingen van de voorschool en de groepen 1 en 2 spelen vrijwel dagelijks in de ‘kleine gymzaal’. De eigen juf neemt ze mee en helpt ze met het aantrekken van hun gymschoentjes. De leerlingen hebben daarom gymschoentjes op school.


De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben 1x in de week gymles in de grote gymzaal en de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hebben 2x per week gymles in de grote gymzaal. Groep 5 heeft 1x per week gymles omdat zij ook naar zwemles gaan. De gymlessen worden gegeven door een vakleerkracht.


Vanaf groep 5 gymmen de jongens en de meisjes gescheiden. In verband met de veiligheid van de leerlingen is het belangrijk dat de meisjes die een hoofddoek willen dragen  een ‘sporthoofddoek’ dragen tijdens de gymlessen. Dat betekent geen spelden in de hoofddoek! De hoofddoek moet strak om de hals zitten, zonder dat er delen uitsteken.

Schoolreisje

Aan het eind van het schooljaar gaan alle groepen op schoolreis. De kosten voor het schoolreisje zijn in de ouderbijdrage opgenomen.

Schoolkamp groep 8

De leerlingen van groep 8 gaan op schoolkamp. Het kamp duurt 3 dagen en op het

programma staan veel sport en culturele activiteiten gepland. De jongens en meisjes slapen gescheiden en er is voldoende toezicht. De extra kosten van de schoolkamp bedragen tussen de 100 en 150 euro per leerling van groep 8.

Afscheid groep 8

Bij het afscheid nemen van de leerlingen van groep 8 is de hele school betrokken. De leerlingen van groep 8 zullen een voorstelling voorbereiden en deze overdag voor de leerlingen van school en ‘s avonds voor hun ouders en familieleden uitvoeren. De leerkracht van groep 8 en de ouderraad verzorgen samen deze afscheidsavond.

Plusklas

Als school proberen wij zo veel mogelijk uit onze kinderen te halen. Een Plusklas is bedoeld voor kinderen die het zo goed doen in de groep dat ze meer uitdaging nodig hebben.


We selecteren kinderen voor de Plusklas in de hogere groepen (vanaf groep 5) op basis van de volgende criteria:

Leerlingen die

  • op een breed terrein over het algemeen hoge scores halen (score I);
  • over het algemeen goed tot zeer goed halen bij methodegebonden toetsen;
  • reguliere stof op bepaalde momenten kunnen missen;
  • die geen of korte instructie nodig hebben;
  • die goed in staat zijn zelfstandig te werken.

Spelinloop

In de groepen 1 en 2 krijgen ouders 4 dagen per week de mogelijkheid om met hun kind te spelen. Dit is bij binnenkomst, dus het brengmoment. U kunt dan samen met uw kind iets kiezen waar u samen mee aan de slag gaat of waarin het kind kan laten zien waar hij allemaal mee bezig is. Tevens bevordert dit geleidelijk de overgang van thuis naar school en biedt het de leerlingen een stukje veiligheid.